Пътувания > ddemetra > Манастирът в Куртя де Арджеш
Главната улица в Куртя де Арджеш
Манастирът в Куртя де Арджеш
Паркът на манастира